Scholengemeenschap WICO wordt een hip merk.

Met de hervorming van het middelbaar onderwijs stond scholengemeenschap Wico (Willibrord College) voor een stevige uitdaging. Meer uren besteden aan talentontdekking, verdieping en remediëring.

Een grotere gerichtheid op het talent-denken en meer differentiatie. Maar hoe geef je dat als grote scholengemeenschap in Noord-Limburg vorm? Hoe pak je dat aan als je verspreid over zes locaties meer dan 4.000 leerlingen en studenten telt? 


Als bestuur stonden we voor de uitdaging om die veranderingen vorm te geven en ze op een heldere en aantrekkelijke manier aan de scholieren, studenten en ouders te presenteren.
Wico rebranding huisstijl

“Door de onderwijshervorming veranderde er heel wat op onze scholen”, legt coördinerend directeur Bart Kerkhofs uit. “Er komen nieuwe studierichtingen bij en lesuren met een nieuwe invulling.

Als bestuur stonden we voor de uitdaging om die veranderingen vorm te geven en ze op een heldere en aantrekkelijke manier aan de leerlingen, studenten en ouders te presenteren. Het leek ons daarom goed om voor dit ingrijpende veranderingsproces een professional in te schakelen. We vroegen ervaren communicatiebureau Liswood & Tache om ons hierin te begeleiden.”

____________

Terug naar de basis

“Het werd ons al snel duidelijk dat dit een groot project zou worden, want het ging eigenlijk over een volledige rebranding van de scholengemeenschap. Echt een kolfje naar onze hand”, vertelt Kurt Deneire, account director en strategic partner van Liswood & Tache. “In nauw overleg met de directie van Wico werkten we een volledig rebrandingstraject uit. We begonnen bij de basis. Voor welke missie en visie staat Wico? Ook adviseerden we hen om de naam Wico te behouden en het merk verder te versterken.

Complete rebranding

“Toen de strategie duidelijk was en het inhoudelijke verhaal op punt stond, werkten we een algemeen communicatieconcept uit. We bedachten een nieuw logo voor Wico, waarin een kompas verwerkt is. Ook stelden we de nieuwe slogan ‘Ontdek jezelf. Verover de wereld.’ voor. Alle zes campussen gaven we een nieuwe naam. Dan waren de studierichtingen aan de beurt en de extra keuze lesuren in het eerste jaar die we ‘kompasklas’ en ‘masterclass’ noemen.

Visueel zorgden we voor een compleet nieuwe rebranding die je nu op de agenda's, rapporten, kledij, signalisatie en andere communicatiedragers terugziet. We maakten daarnaast nog een videoanimatie voor een Facebookcampagne om leerlingen voor de eerste graad te werven”, legt Kurt Deneire uit.  

Klaar voor de toekomst

Wico kijkt vandaag heel tevreden terug op het werk van Liswood & Tache: “Dankzij hun complete en integrale aanpak hebben we ons de modernisering van het secundair onderwijs op een heel passende wijze eigen gemaakt. Het bureau heeft onze nieuwe structuur met ons verhaal op een frisse en eigentijdse manier vormgegeven. Daarmee kunnen we nu eenduidig uitpakken en helder communiceren naar leerlingen, ouders en studenten. Dat is ook wat we bij aanvang voor ogen hadden en daar zijn we met de hulp van Liswood & Tache helemaal in geslaagd”, besluit Bart Kerkhofs.


Staat uw organisatie of bedrijf ook voor uitdagende veranderingen?

Wilt u die op doordachte en gestructureerde wijze vormgeven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
We gaan graag met u op weg om uw nieuwe verhaal in een passend jasje te steken.