Liswood & Tache
menu icon
Liswood & Tache

9 van de 10 klanten zou Liswood & Tache aanbevelen bij vrienden en collega's. Dat blijkt uit een onafhankelijke audit die peilde naar hun tevredenheid over de kwaliteit van onze diensten. In het bijzonder onze creativiteit, onze marketing- en communicatieaanbevelingen te geven en onze flexibiliteit scoorden hoog in het onderzoek.

 

Weten dat uw klanten uw dienstverlening bekronen met een kwaliteitslabel voor klanttevredenheid is aangenaam. Maar wat houdt dat precies in? En wat houdt dat in voor u?

Kwaliteitscertificaat

Qfor is een Europese organisatie die de kwaliteit van training- en consultancybedrijven beoordeelt en certificeert. 

 

Daarvoor hanteert Qfor twee evaluatiemethodes: de 'ClientScan' en de 'ProcessScan'. Deze titels mag u gerust letterlijk nemen: de ProcessScan scant bedrijfsprocessen, terwijl de ClientScan de mate van klantentevredenheid scant.

ClientScan

De Qfor ClientScan is een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door middel van gestructureerde interviews. In ons specifieke geval werd onaangekondigd telefonisch contact genomen met een representatief aantal klanten.

 

Klanten die bereid waren om deel te nemen werden vervolgens geïnterviewd over negen belangrijke aspecten van onze dienstverlening.

In aanmerking te komen voor een Qfor-label moet ten minste 80% van de klanten tevreden tot zeer tevreden zijn over de service die ze van ons krijgen. Daar bovenop moeten alle cliënten ons ten minste 80% geven op hun tevredenheid met betrekking tot de belangrijkste aspecten uit het onderzoek.

Het resultaat?

Op het criterium 'Algemene tevredenheid' scoorden we maximum. Dat wil zeggen dat al onze klanten aangaven tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze creativiteit en service. 


Ook voor alle alle deelaspecten van een opdracht - voorbereiding, uitvoering, project management, rapportage, follow-up, analyse, logistiek en tot slot, de prijs-kwaliteit verhouding - kregen we van onze klanten een score boven de 80%.

Wat is het extra voordeel voor u?

Afgezien van het feit dat u een uitstekende service mag verwachten, betekent dit kwaliteitslabel dat onze Vlaamse KMO-klanten in aanmerking komen voor financiële steun via de KMO-portefeuille.

kwaliteit

© 2017 Liswood & Tache | Cms by Browsbox